BedrijvenAmsterdamsestraatweg 45B/C
1411 AX Naarden

Nederland
Tel.: +31 35 6 95 66 66
Fax: +31 35 6 95 66 99
E-mail: info@fischer.nl

De fischer ondernemingsgroep bestaat uit vier divisies: Bevestigingssystemen, Automotive systems, fischertechnik en Consulting. Met in totaal meer dan 2300 patenten is fischer een echte “innovatie motor”. Het zijn niet alleen de product-ideeën die voor ons en onze klanten tellen. Verbeteringsmogelijkheden worden overal in de onderneming toegepast. Op die manier kunnen wij snel en flexibel inspelen op behoeftes van klanten.    

In de Benelux focussen wij ons op de divisie bevestigingssystemen. Hierin hebben wij een eigen ontwikkelings- en productievoorziening in alle belangrijke onderdelen van de bevestigingstechnologie: stalen-,nylon- en chemische bevestigingen. Daarnaast hebben wij een SaMontec programma voor sanitair, verwarming, ventilatie en klimaatcontrole, een E-fix assortiment voor elektrabevestigingen en een Solar-fix assortiment voor het bevestigen van zonnepanelen.      

Producten en diensten
We helpen onze partners door hen voor elk bestaand probleem de beste oplossing aan te bieden. We leveren de juiste hoeveelheid en kwaliteit op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen de juiste prijs. Hierbij doen wij in een vroeg stadium beroep op onze interne en externe hulpbronnen, zodat zij zeker actief betrokken zijn. We evalueren onze producten en diensten op kwaliteit, voordelen en gebruikersvriendelijkheid volgens de nieuwste geldende normen en waarden. Dit zijn de principes die aan de basis liggen van al onze activiteiten:      

Innovatie
We denken en handelen vanuit voortdurende verbetering en vernieuwing. We staan open voor nieuwe benaderingen, zowel in het belang van onze onderneming als in het belang van onze klanten.      

Verantwoordelijkheid
Ons succes is afhankelijk van de proactieve instelling van het gehele team. We leggen de nadruk op resultaten, waarden en doelgroepen, zijn flexibel en snel in ons werk en we handelen consequent.      

Betrouwbaarheid
We hebben aandacht voor waarden, doen aan zelfkritiek, zijn betrouwbaar en geloofwaardig, respecteren de rechten, waarden en cultuur van anderen en verwachten dat ook van onze partners. We leggen onszelf regels op en leven die na.

De toekomst
Onze doelstelling is stabiele winstgevende groei via een voortdurend proces van verbetering en vernieuwing in ons vakgebied.