Duurzaam rendement tot in detail

Duurzaam rendement tot in detail

Op gebied van kozijn-gevel aansluitingen, dakconstructies en verdiepingsvloeren zijn de meest voorkomende toepassingen van alle drie de A-merken in bestektekeningen geïllustreerd. Voor een groot aantal technische details zijn de optimale oplossingen van de drie partners ingetekend, zodanig dat ze ook volledig op elkaar aansluiten.

Op deze wijze kunnen ook adviezen volledig op elkaar worden afgestemd, zodanig dat men de voordelen op de bouwplaats direct kan waarnemen. Een gecombineerd advies in de vorm van een ankerplan (Gebr. Bodegraven) in combinatie met de juiste bevestigingsankers (fischer Benelux) en met de juiste luchtdichtingsproducten (tremco illbruck) levert de aannemer direct voordeel.

Met de verbinding van GB producten heeft u de gewenste constructieve verankering, deze verankering heeft alleen nut met de goede bevestigingsproducten van fischer Benelux. tremco illbruck zorgt voor het juiste gebruik van de afdichtingsmiddelen zoals folies, elastisch schuim en tape. Alles sluit geheel naadloos aan en zo wordt De Kracht van de Combinatie optimaal benut.

Wanneer met gelijke coderingen als in het advies ook nog eens de voorraad wordt bijgehouden in de bouwplaats container, kan de montage efficiënter verlopen.

Duurzaam rendement
Luchtdicht bouwen is al lang geen concept voor de toekomst meer. De verandering van de nieuwe EPC normen in het bouwbesluit en de bewustwording van alle belanghebbende partijen hebben eraan bijgedragen dat de term luchtdicht bouwen gemeengoed is geworden. Op gebied van hoogwaardige verankering en bevestiging worden al geruime tijd zeer hoge eisen aan duurzame toepassing gesteld. Inmiddels spreken we van een planmatige aanpak van de verwerking van ruwbouwmaterialen om een duurzaam rendement te creëren voor de bewoners, gebruikers en investeerders. Zowel in nieuwe gebouwen als bij renovatie.

Duurzaamheid kan daarbij ruim worden geïnterpreteerd: minder CO2 –uitstoot, langere levensduur van de gebouwen, meer woongenot en meer rendement op de investeringen in renovatie en nieuwbouw!

Service
In deze brochure vindt u de bestektekeningen en de oplossingen met daaraan gekoppelde producten. Om consistente kwaliteit te blijven leveren, nu en in de toekomst, zijn de gecombineerde bestektekeningen door Archidat opgemaakt. De oplossingen in de bestektekeningen kunnen naargelang de toegepaste materialen en afmetingen van de constructie wijzigen. Hierover kunt u contact opnemen met de IJzerwarenvakhandel of de fabrikanten Gebr. Bodegraven, fischer Benelux en Tremco illbruck. Tevens kunt u een bericht achterlaten op via het contactformulier en wordt er contact met u opgenomen.