In de bouw lopen faalkosten jaarlijks op tot 5 miljard euro

  • Auteur:Wendy Bronkhorst
  • Datum:May 2019

Uit het onderzoek “Verspilde moeite” van ABN AMRO blijkt dat vier op de tien bedrijven in de bouwsector de faalkosten schatten op 5% of meer. Faalkosten zijn alle kosten die gemaakt moeten worden om zaken te herstellen die niet volgens de specificaties zijn geproduceerd of die niet voldoen aan de verwachtingen van de klant. Een van de vijf aanbevelingen om deze faalkosten te verminderen is goede voorbereiding en samenwerking. 

De bouwsector doet het de laatste jaren goed: het bouwvolume is hoger dan voor de crisis en orderportefeuilles bereiken recordhoogtes. De winstmarges van bouwbedrijven blijven echter, mede door faalkosten, laag. De faalkosten zijn in de bouwsector hoger dan in andere sectoren. Dit heeft volgens ABN AMRO deels te maken met het complexe bouwproces. Dat proces wordt gekenmerkt door de scheiding tussen ontwerp en uitvoering, de samenwerking tussen een groot aantal verschillende partijen en het feit dat elk project anders is.

Wet Kwaliteitsborging